REKLAMACJE I ZWROTY

 

Dokładamy wszelkich starań, by sprzedawane przez nas produkty były najwyższej jakości, a zakupy w naszym sklepie internetowym zawsze satysfakcjonujące. Zobowiązujemy się do dostarczenia Klientom zakupionych przez nich produktów bez wad.

Jeżeli jednak zdarzy się, że Klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionych produktów, proponujemy poszukać przyczyn zaistniałego problemu i podjąć próbę jego rozwiązania, zanim jeszcze zdecyduje się na dokonanie zgłoszenia reklamacji. Zalecamy także sprawdzenie wszelkich informacji dostępnych na naszej stronie internetowej w zakładce pomoc na stronie sklepu. Jeśli zamieszczone tam wskazówki są niemożliwe do podjęcia lub nie przyniosą zadowalających rezultatów, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Reklamacja produktu uszkodzonego podczas dostawy

 

Nasze produkty na czas dostawy starannie zabezpieczamy, by dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie. Jeśli jednak po odbiorze przesyłki okaże się, że produkt jest uszkodzony można złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Aby była ona skuteczna zalecamy:

  • przyjąć przesyłkę od dostawcy (można ją otworzyć tylko po pokwitowaniu odbioru i ewentualnie uiszczeniu pobrania),
  • otworzyć przesyłkę w obecności kuriera i sprawdzić jej stan,
  • w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z umową sprzedaży (np. brak jakiegoś elementu lub uszkodzenie produktu w postaci wgniecenia, obicia, uszczerbienia czy stłuczenia) należy poprosić kuriera o spisanie protokołu szkody, który będzie stanowił załącznik do formularza reklamacji (można dołączyć również zdjęcia obrazujące wady powstałe w czasie dostawy do Klienta) – protokół szkody w tym przypadku będzie stanowił podstawę reklamacji.

W czasie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji podejmiemy decyzję o tym, jakie żądania reklamacyjne jesteśmy gotowi spełnić, o czym poinformujemy Klienta mailem lub listem poleconym. Jeśli żądanie reklamacyjne będzie wymagało przesłania produktu do nas - zamówimy kuriera (na nasz koszt), który w uzgodnionym z Klientem terminie odbierze przesyłkę. W przypadku, kiedy do podjecia decyzji o spełnieniu żądań z tytułu reklamacji konieczne będzie przesłanie zakupionego produktu do nas oraz okaże się, że wady nie podlegają reklamacji i reklamacja nie zostanie uznana – produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

UWAGA: Reklamujący jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikajace z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki nie podlegają reklamacji .

 

Reklamacja produktu w przypadku stwierdzenia wady

 

Jeżeli po objęciu w posiadanie produktu przez Klienta stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne, Klient wedle własnego uznania może:

  • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych,
  • złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 

Jak złożyć reklamację?

  • Zapoznać się z Warunkami gwarancji dostarczonymi wraz z produktem (jesli reklamacja składana jest z tytułu gwarancji),
  • wypełnić Formularz reklamacji dostarczony wraz z produktem, możliwie jak najbardziej szczegółowo opisując wadę (można też użyć innego formularza lub wpisać ją bezpośrednio w treść maila),
  • wykonać zdjęcia szczegółowo obrazujące wady produktu, które są przedmiotem reklamacji - dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy urządzenie jest zabudowane lub wymiany wadliwej części Reklamujący może dokonać samodzielnie (może się jednak zdarzyć, że na podstawie przesłanych zdjęć nie będzie można fachowo ocenić zasadności reklamacji - wtedy poprosimy o dostarczenie produktu, którego dotyczy reklamacja),
  • zgłoszenie reklamacyjne wraz z załączonymi zdjęciami przesłać mailem biuro@kominkinabiopaliwo.pl lub listem poleconym na adres firmy (znajduje się w zakładce kontakt).

W czasie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji podejmiemy decyzję o tym, czy została ona uznana czy też nie została uznana, o czym poinformujemy Klienta mailem lub listem poleconym. Jeśli reklamacja zostanie uznana i jej wykonanie będzie wymagało przesłania produktu do nas lub jeśli do fachowej oceny zasadności reklamacji konieczne będzie przesłanie produktu do nas - zamówimy kuriera (na nasz koszt), który w uzgodnionym z Klientem terminie odbierze przesyłkę. W przypadku, kiedy do podjecia decyzji o uznaniu reklamacji konieczne będzie przesłanie produktu do nas oraz okaże się, że wady nie podlegają reklamacji i reklamacja nie zostanie uznana – produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

UWAGA: Reklamujący jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikajace z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki nie podlegają reklamacji .

 

Zwrot produktu w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

Zwrot zakupionego produktu konsument zobowiązany jest odesłać (dostarczyć) na własny koszt. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy: zwracany produkt musi być kompletny i być w stanie nie noszącym śladów normalnego użytkowania. W przeciwnym wypadku wobec konsumenta mogą zostać podjęte roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia wartości produktu.

UWAGA: Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania przesyłki i zabezpieczenia jej na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu, a wynikajace z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki, mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych względem konsumenta.